จำหน่ายปั๊มน้ำฮิตาชิ อย่างเป็นทางการ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับดูดน้ำลึก/น้ำบาดาล ฮิตาชิ


ปั๊มเจ๊ทดูดลึกฮิตาชิ DT-P

    

 

 

                        


ปั๊มน้ำฮิตาชิดูดลึก

สเปคปั๊มน้ำฮิตาชิ