จำหน่ายปั๊มลมพูม่า ปั๊มลมซันว่า ปั๊มลมสวอน รับซ่อมปั๊มลม อะไหล่ปั๊มลมยี่ห้อต่าง อะไหล่เทียบ


 
  หน้าแรก
 
  สินค้า  
  - ปั้มลม  
  - อะไหล่ปั๊มลม  
  - ปั้มน้ำ  
  - ปั๊มหอยโข่ง
- ปั๊มจุ่ม
 
  - ถังฉีดโฟม  
  - ถังเติมลม  
  - ถังพักลม-น้ำ  
  แผนที่  
  รับซ่อมปั๊มลม  
  วิธีการชำระเงิน  
  ติดต่อเรา  
ปั๊มลมPuma ปั๊มลมSunwa ปั๊มลมSwan
ปั๊มลมSwan ปั๊มลมPuma ปั๊มลมSunwa
 


 

ตัวแทนจำหน่ายปั๊มลมซันว่าอย่างเป็นทางการ

 

 

 

หมายเหตุราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ปั๊มลม DCปั๊มลมแบบ Mini Air Compressors 12V/24V สำหรับใช้กับรถยนต์  

ปั๊มลมแบบ Mini Air Compressors 12V/24V                   สำหรับใช้กับรถยนต์

                                   ราคา   2,900   บาท

กระแสไฟฟ้า DC-12V       แรงลม 34.5 L/Min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        รุ่น 12-628SH

 
  ปั๊มลม DC12-638T ปั๊มลมMini Air Compressors 12Vสำหรับใช้กับรถยนต์  

ปั๊มลมแบบ Mini Air Compressors 12V
   สำหรับใช้กับรถยนต์ มีไฟฉายและไฟฉุกเฉิน

                                   ราคา   2,200  บาท

กระแสไฟฟ้า DC-12V       แรงลม 34.5 L/Min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        รุ่น 12-638T

 
  ปั๊มลม DC12-2038T  ปั๊มลมMini Air Compressors 12V สำหรับใช้กับรถยนต์  

       ปั๊มลมMini Air Compressors 12V                             สำหรับใช้กับรถยนต์

                                   ราคา   2,000   บาท

กระแสไฟฟ้า DC-12V       แรงลม 34.5 L/Min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        รุ่น 12-2038T

 
  ปั๊มลม DC0212Vปั๊มลม Air Compressors 12V สำหรับใช้กับรถยนต์  

            ปั๊มลม Air Compressors 12V                              สำหรับใช้กับรถยนต์

กำลัง 1/4
HP                  ราคา   4,200   บาท

กระแสไฟฟ้า DC-12V      แรงลม 34 L/Min

1.2 CFM                       3400 RPM

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        รุ่น DC-02(12V)
 

 
  ปั๊มลม DC0224V   ปั๊มลม Air Compressors 24V สำหรับใช้กับรถยนต์  

           ปั๊มลม Air Compressors 24V                                สำหรับใช้กับรถยนต์

กำลัง 1/4
HP                  ราคา   4,400   บาท

กระแสไฟฟ้า DC-24V      แรงลม 34 L/Min

1.2 CFM                       3400 RPM

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        รุ่น DC-02(24V)
 

 
 

ยังไม่มีรูปภาพปั๊มลม

 
ปั๊มลมโรตารี่
Puma 2 HP ขนาดถังลม 200x460

แรงอัด 7 บาร์                ราคาปั๊มลม 4,900 บาท

ความจุถัง 12ลิตร            แรงลม 260 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       รุ่น TD-2012
 

 
 

  ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP  ขนาดถังลม 230x250

แรงอัด 7 บาร์                ราคาปั๊มลม 4,550 บาท

ความจุถัง 25ลิตร           แรงลม 260 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      รุ่น XM-2525
 

 
    ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP  ขนาดถังลม    -

แรงอัด 7 บาร์                ราคาปั๊มลม 5,150 บาท

ความจุถัง 30ลิตร           แรงลม 260 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      รุ่น XM-2530
 

 
 

  ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP ขนาดถังลม 260x700

แรงอัด 7 บาร์                ราคาปั๊มลม 5,600 บาท

ความจุถัง 40ลิตร           แรงลม 260 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      รุ่น XM-2540

 
 

  ปั๊มลมโรตารี่ Puma 3 HP  ขนาดถังลม 300x650

แรงอัด 7 บาร์                ราคาปั๊มลม 6,100 บาท

ความจุถัง 50ลิตร            แรงลม 260 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       รุ่น XM-2550

 
 

 
ปั๊มลมโรตารี่
Puma 4 HP ขนาดถังลม 325x790

แรงอัด 10 บาร์             ราคาปั๊มลม 12,000 บาท

ความจุถัง 70ลิตร           แรงลม 350 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      รุ่น XM-4070

 
 

 
ปั๊มลมโรตารี่
Puma 4 HP  ขนาดถังลม 350x830

แรงอัด 10 บาร์             ราคาปั๊มลม 14,500 บาท

ความจุถัง 90ลิตร           แรงลม 350 L/min

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      รุ่น XM-4090
 

 
    ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less Air Compresso

แรงอัด 8 บาร์            ขนาดถัง

ความจุถัง 6 ลิตร        ราคาปั๊มลม 3,900 บาท

1 มอเตอร์ 220 V        แรงลม 95L/min  

ความเร็วรอบ RPM 1400

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     รุ่น PS-1009
 

 
 

  ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less Air Compresso

แรงอัด 8 บาร์            ขนาดถัง500x300x510 

ความจุถัง 24ลิตร        ราคาปั๊มลม 4,900 บาท

1 มอเตอร์  220 V            แรงลม 125L/min  

ความเร็วรอบ RPM 1400

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     รุ่น PS-1530
 

 
 

  ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less Air Compresso

แรงอัด 8 บาร์            ขนาดถัง690x300x630 

ความจุถัง 50ลิตร        ราคาปั๊มลม 7,600 บาท

2 มอเตอร์ 220 V แรงลม 250L/min

ความเร็วรอบ RPM 1400

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     รุ่น PS-2550
 

 
    ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less Air Compresso

แรงอัด 8 บาร์            ขนาดถัง950x380x600 

ความจุถัง 70ลิตร      ราคาปั๊มลม 11,400 บาท

3 มอเตอร์ 220 V แรงลม 280L/min

ความเร็วรอบ RPM 1400

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     รุ่น PS-3070
 

 
    ปั๊มลมโรตารี่ Puma Oil Less Air Compresso

แรงอัด 8 บาร์            ขนาดถัง 

ความจุถัง 100ลิตร     ราคาปั๊มลม 15,500 บาท

3 มอเตอร์ 220 V แรงลม 375L/min

ความเร็วรอบ RPM 1400

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     รุ่น PS-40100

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 1/4 HP   ขนาดถังลม 255x700

แรงอัด 7 บาร์             ราคาปั๊มลม 5,750 บาท

ความจุถัง 36ลิตร         ราคาหัวปั๊ม 3,500 บาท

 มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-1

 
 

 
ปั๊มลม
Puma1/2 HP      ขนาดถังลม 325x790

แรงอัด 7 บาร์            ราคาปั๊มลม 11,500 บาท

ความจุถัง 64ลิตร         ราคาหัวปั๊ม 5,900 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-2

 
   

ปั๊มลม Puma 1/2HP ระบบเครื่องยนต์เบนซิล

แรงอัด 7 บาร์            ราคาปั๊มลม 17,500 บาท

ความจุถัง 64ลิตร        ขนาดถังลม 325x790

เครื่องยนต์ TIGE 6.5HP เบนซิล TE-200

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      TPU-2G

 
 

 
ปั๊มลม
Puma1 HP        ขนาดถังลม 360x1000

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 17,500 บาท

ความจุถัง 92ลิตร          ราคาหัวปั๊ม 8,500บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-21

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 2 HP       ขนาดถังลม 390x1240

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 24,000 บาท

ความจุถัง 148ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 10,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-22

 
    ปั๊มลมPuma 2 HP 3 สูบ ขนาดถังลม 390x1240

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 26,500 บาท

ความจุถัง 148ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 12,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-32P

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 3 HP      ขนาดถังลม      -

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 39,500 บาท

ความจุถัง 165 ลิตร    ราคาหัวปั๊ม 21,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน     PP-23

 
   
ปั๊มลม
Puma 3 HP      ขนาดถังลม 495x1450

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 43,000 บาท

ความจุถัง 260 ลิตร     ราคาหัวปั๊ม 21,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน    PP-23P

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 5 HP       ขนาดถังลม       -

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 49,500 บาท

ความจุถัง 165ลิตร       ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-35A

 
 

 
ปั๊มลมPuma 5 HP       ขนาดถังลม 495x1450

แรงอัด 10 บาร์           ราคาปั๊มลม 54,500บาท

ความจุถัง 260ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-35

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 5 HP      ขนาดถังลม 495x1850

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 59,500 บาท

ความจุถัง 315ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 25,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 220 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-35P

 
 

 
ปั๊มลมPuma 5 HP OIL-LESS

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม  บาท

ความจุถัง 315ลิตร      ราคาหัวปั๊ม  บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380V    ขนาดถังลม 495x1850

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       OL-50

 
   
ปั๊มลม
Puma7.5 HP   ขนาดถังลม 495x1450

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 57,500 บาท

ความจุถัง 260ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 35,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-275A

 
 

 
ปั๊มลม
Puma7.5 HP     ขนาดถังลม 495x1850

แรงอัด 10 บาร์          ราคาปั๊มลม 62,000 บาท

ความจุถัง 315ลิตร      ราคาหัวปั๊ม 35,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-275

 
    ปั๊มลมPuma7.5 HP     ขนาดถังลม 495x1850

แรงอัด 16 บาร์          ราคาปั๊มลม  บาท

ความจุถัง 315ลิตร      ราคาหัวปั๊ม  บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       TPP-75

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 10 HP   ขนาดถังลม 495x1850

แรงอัด 10 บาร์        ราคาปั๊มลม 72,500 บาท

ความจุถัง 315ลิตร     ราคาหัวปั๊ม 44,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน        PP-310

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 15 HP    ขนาดถังลม 600x1850

แรงอัด 10 บาร์       ราคาปั๊มลม 115,500 บาท

ความจุถัง 520ลิตร     ราคาหัวปั๊ม 61,500 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน      PP-315

 
 

 
ปั๊มลม
Puma 20 HP        ขนาดถังลม       -

แรงอัด 10 บาร์       ราคาปั๊มลม 225,000 บาท

ความจุถัง 700ลิตร    ราคาหัวปั๊ม112,000 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 V

ปั๊มลมประเทศไต้หวัน       PP-320

 

เจเอ็นเค เพาเวอร์ทูลส์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย ปั๊มลมพูม่า ปั๊มลม PUMA , PUMA AIRCOMPRESSOR  และ อะไหล่ปั๊มลมพูม่า โดยปั๊มลมพูม่าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในประเทศไทยปั๊มลมพูม่า และ อะไหล่ปั๊มลมพูม่า เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมายดังนี้ ISO 9001 , CE (มาตรฐานยุโรป) , UL (มาตรฐานสหรัฐ อเมริกา) , SA  ฯลฯ  ลูกค้าจึงวางใจได้กับคุณภาพและมาตรฐานของปั๊มลมพูม่า และ อะไหล่ปั๊มลมพูม่า ทุกเครื่องและทุกชิ้นส่วน ได้มีการผ่านมาตรฐานดังที่ได้กล่าวมา

รับบริการซ่อมปั๊มลมทุกยี่ห้อ
การจะตัดสินใจซื้อปั๊มลมหรือเครื่องมือลมนั้น มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี
ประการแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ เรื่องของแรงดันสูงสุด (max working pressure) ที่ต้องการใช้งาน เพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องอัดลมแบบ single stage หรือ two stage
ประการที่สองคือ ต้องทราบถึงปริมาณลม (max air consumption หรือ max capacity) เพื่อที่จะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อเครื่องอัดลมขนาดใหญ่หรือเล็ก เป็นระบบ reciprocating type ซึ่งจะมีทั้ง oil flood, oil free, oil less type หรือ rotary screw type
ประการที่สามคือ ต้องการ clean air system ขนาดไหน ซึ่งจะมี accessories เพิ่มเติมดังนี้
1. ถังบรรจุลม (air tank) ถ้าต้องการเพิ่มปริมาตรลม
2. เครื่องลดอุณหภูมิลม (air after coller) เพื่อลดอุณหภูมิลม
3. เครื่องทำลมแห้ง (air dryer) เพื่อกำจัดน้ำออกจากระบบลมและเลือก dew point ที่ต้องการ สามารถเลือกใช้เป็น refridgeration conpressed air dryer ซึ่งจะทำให้ dew point ต่ำสุดที่ 2°C ถ้าต้องการจุด dew point ที่ต่ำกว่าก็จะต้องใช้เป็น desiccant compressed air dryer ซึ่งจะสามารถทำจุด dew point ได้ต่ำถึง
4. ตัวกรองลม (air filter) สามารถกรองได้ตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียด แยกเป็น seperator filter, air line filter, high efficiency oil removal filter และ ultra high efficiency oil removal filter ซึ่งทั้งหมดสามารถดักหรือกรองฝุ่น (ทั้งของแข็งและของเหลว) 3–0.01 ไมครอน คงเหลือน้ำมันอยู่ในปริมาณ 5–0.001 ppm w/w (mg/m³) และอาจเพิ่มตัวดักกลิ่น (activated carbon filter) สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาหรือห้องทดลองต่าง ๆ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ที่ความต้องการของแต่ละท่านว่าต้องการประสิทธิภาพของลมอัดละเอียดหรือสะอาดมากน้อยเพียงใด อีกทั้งควรจะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของห้องบรรจุเครื่องอัดลมว่ามีพื้นที่เท่าไร ระดับความสั่นสะเทือน อุณหภูมิแวดล้อม ช่วงเวลาการทำงาน ช่วงเวลาที่หยุดเครื่องเพื่อทำการตรวจบำรุงรักษา ช่วงเวลาการซ่อม ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา ท่านควรจะจัดซื้อเครื่องอัดลมสองชุดเพื่อ stand by หรือไม่

ปั๊มลม : อุปกรณ์ที่ควรมีติดรถไว้
มี Case ประเภทรถเก่าจอดไว้นานๆ ไม่ได้ใช้จนเกิดอาการยางรั่ว ลมซึม ทำให้ขับรถออกไปไม่ได้ หรือปัญหาอื่นอะไรทำนองนี้ ซึ่งถ้ายังขืนขับออกไปนี่ก็มีสิทธิ์ยางปลิ้นออกจากระทะล้อกันเลยนะครับ มาถึงขนาดนี้ก็ลืมเรื่องแม่แรงที่จะมาใช้ยกรถ ถอดเปลี่ยนล้อ เพื่อขับรถออกไปปะยางซะเถอะครับ ปัญหาฉุกเฉินพวกนี้ พอจะมีทางเอาตัวรอดได้ถ้าคุณพอจะมีอุปกรณ์ช่วยติดรถไว้บ้าง ในที่นี้ผมหมายถึง ปั๊มลมขนาดเล็ก ครับ

ปั๊มลมขนาดเล็ก
สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งผมพกเป็นคู่หูคู่ใจติดท้ายรถผมไว้เสมอไม่ว่าจะไปไหนมาไหน วิธีใช้ก็ง่ายมากๆ แค่เสียบหัวเติมเข้ากับจุกลมของล้อรถ แล้วก็เอาปลายคีบไปคีบเข้ากับแบตเตอร์รี่รถยนต์ เพียงเท่านี้ก็เติมลมล้อรถได้แล้ว แต่ผู้รู้หลายท่านแนะนำว่าเหตุการณ์แบบนี้ควรเติมเผื่อจากระดับปกติไปอีกประมาณ 5-6 ปอนด์ เพราะเราไม่รู้ว่ารอยรั่วนั้นมันจะมีลมซึมออกมาเร็ว หรือมากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะตอนที่รถแล่นยางเกิดการขยับตัวและบิดไปมา จากนั้นก็รีบพารถไปหาร้านปะยางที่ใกล้ที่สุด กรณีของผมหลังจากเติมลมแล้วรถผมวิ่งได้ระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร โดยที่ยางและล้อยังอยู่ในสภาพปกติ ลมไม่ซึมออกมามาก

ประโยชน์ข้อเสีย
- ใช้งานง่าย - รถต้องแบกน้ำหนักเพิ่ม 
- รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนยางอะไหล่
- เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อพารถออกมาและไปยังร้านซ่อมยาง - แต่ถ้าปัญหามาจากอย่างอื่นๆ เช่น ยางฉีกขาด ก็ไม่สามารถทำได้
- ไม่ต้องเหนื่อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนยางอะไหล่

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังคือ ถ้าพบว่ายางรถหมดลมชนิดแบนแต๊ดแต๋ หลังจากได้ปั๊มลมมาแล้ว อย่าเพิ่งใจร้อนรีบเสียบเข้ากับจุกล้อแล้วเติมเข้าไปทันที ควรนำรถขึ้นแม่แรงให้ล้อรถลอยขึ้นจากพื้นสักนิด เพื่อให้ลมสามารถไหลเข้าสู่ล้อได้อย่างสะดวก โดยที่กระทะล้อไม่กดทับยางเป็นการขัดขวางการไหลเข้าของลม เพราะไม่เช่นนั้นลูกสูบในกระบอกสูบของปั๊มลมจะพังอย่างแน่นอน และหลังจากที่เติมลมได้แล้วก็รีบแวะเข้าศูนย์บริการ หรือปั๊มจะดีกว่านะครับ

มาที่การเลือกปั๊มลมสำหรับติดรถยนต์ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋าและความต้องการส่วนตัวจะดีกว่า เพราะตอนนี้ในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้เลือก แต่ไหนๆจะต้องเสียสตางค์กันทั้งที เอาของที่มันดีหน่อยน่าจะดีกว่า ท่านผู้รู้แนะนำผมมาว่าควรเป็นปั๊มลมแบบลูกสูบคู่ และมีขนาดกระบอกสูบที่ใหญ่หน่อย จะได้ในเรื่องของความทนทานในการใช้งาน ยิ่งกระบอกสูบใหญ่ ยิ่งทำลมเร็วแถมมาเป็นแพ็คคู่คุณก็จะได้ลมทันใจมากขึ้น เพราะอุปกรณ์ตัวนี้เราพกพาไว้เพื่อช่วยเหลือยามคับขัน โดยที่คุณจะได้ไม่เหนื่อยมากนัก อีกจุดที่ผมอยากเสนอด้วยตัวเอง คือแบบที่หนีบกับแบตเตอร์รี่ หลายคนคงคิดว่า ใช้แบบที่หนีบกับที่จุดบุหรี่สะดวกกว่า แต่สำหรับผมอยากจะแนะนำให้เลือกแบบที่หนีบกับแบตเตอร์รี่มากกว่า มันอาจสะดวกไม่เท่ากัน แต่การที่เสียบกับที่จุดบุหรี่มีข้อควรระวังคือ การใช้งานต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความร้อนจนส่งผลให้ฟิวส์ของที่จุดบุหรี่ขาดได้ครับ
 

 
ปั๊มลมซันว่า
รับซ่อมปั๊มลม
ให้คำปรึกษาปัญหาปั๊มลม
น้ำมันปั๊มลม