จำหน่ายปั๊มลมพูม่า ปั๊มลมซันว่า ปั๊มลมสวอน รับซ่อมปั๊มลม อะไหล่ปั๊มลมยี่ห้อต่าง อะไหล่เทียบ

ปั๊มลม Puma 7.5 HP Twostage 380V

Puma TwoStage TPP-75 ปั๊มลมแรงอัดสูง