ฟิวเตอร์กรองดักน้ำและตั้งลม
                FILTER REGULATOR

                                                    Air Filter+Regulator THB ฟิวเตอร์กรองดักน้ำและตั้งลม

Model Max Input Pressure (Psi) Max Output Pressure (Psi) Filter Element Operating Temperataure Range Drain Capacity Max Flow (L/Min)
FR-802 215 7-150 5u 5°c-60° 80ml 1750-3000
FR-804 215 7-150 5u 5°c-60° 80ml 1750-3000

คุณสมบัติของฟิวเตอร์ดักน้ำคือ มีหน้าที่กรองดักน้ำที่มากับลมก่อนที่เราจะเอาลมไปใช้งาน เพราะปั๊มลมเมื่อผลิตลมออกมาแล้วจะเกิดการควบแน่นกลั่นตัวเป็นน้ำ และจะตกอยู่ในถังลมเมื่อเราเปิดลมไปใช้ก็จะมีละอองน้ำ

ปะปนไปกับลมด้วย และจะทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ลมต่างๆได้หรือแม้แต่ชิ้นงานได้ เช่นถ้าเราพ่นสี แล้วมีน้ำปนไปด้วยสีจะเสียหายทำให้พ่นงานได้ไม่สวยตามที่ต้องการ หรือ ระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ลมระบบนิวเมติกซ์ จำ

พวกโซลินอยวาวล์ สายลม กระบ๊อกลม วาวล์ ถ้ามีน้ำปนเข้าระบบไปจะทำให้ยางหรืออุปกรณ์จำพวกนี้เสียหายได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวฟิวเตอร์กรองดักน้ำนี้

คุณสมบัติของเลคกูเลเตอร์คือ เป็นตัวตั้งลมไม่ให้แรงอัดลมออกมามากจนเกินไป ในบางงานที่ใช้ลมไม่จำเป็นจะต้องใช้ลมเต็มตามที่ปั๊มลมปล่อยออกมา อาจจะใช้แค่ครึ่งเดียว แต่ไม่มีตัวคุมจึงส่งผลให้เครื่องมือลมเสียหาย

ยกตัวอย่างเช่น กาพ่นสี ต้องการใช้ลมแค่ 3 บาร์ แต่ปั๊มลม ผลิตลมได้ 10 บาร์ ถ้าไม่มีเลคกูเลเตอร์คุมลมจะทำให้ลม 10 บาร์ มาอั้นอยู่ที่กระป๋องสี และทำให้กระป๋องสีบวม หรือแตกได้ครับ

 

ฟิวเตอร์เลคกูเลเตอร์ 2หุน THB  ฟิวเตอร์ดักน้ำและตั้งลม  ตัวกรองดักน้ำและตั้งลม ขนาด 2 หุน