จำหน่ายปั๊มจุ่มอาวานา ปั๊มหอยโข่งอาวานา ปั๊มน้ำฮิตาชิ ปั๊มลมซันว่า

เครื่องปลอกกระเทียมใช้ลม

เครื่องปลอกกระเทียมใช้ลม  เครื่องปลอกเปลือกกระเทียมใช้ลม  เครื่องปลอกกระเทียมใช้ลมปั่นหมุน