เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานอุตสาหกรรม โรงแรม และงานหนักต่อเนื่องเช่น ร้านล้างรถ Car Care