เจ.เอ็น.เค จำหน่ายลูกลอยไฟฟ้า

สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า

                                                                       ลูกลอยไฟฟ้า สินค้าจากอิตาลี่

                                                                                                               Made In Italy
                                                                                                                   ISO9001

                                          MCKARLEN                

                                       สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า OLYMPIC SUPERTEC

 


                                                  สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า รุ่น OLYMPIC
                                       สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า รุ่น SUPERTEC (Double Chamber)

 

Specification Table สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า

Cable Specification  สายไฟ PVC 3 x 1 mm2 x 3M
Durable Current  กระแสไฟที่รับได้ 20(8) A  (<1.1 KW, 220V)
Protection Degree  ระดับป้องกัน IP 68
Max. Operating Temperature   อุณหภูมิสูงสุด 60 oC
Structure Material  โครงสร้างวัสดุ    Non-toxic Polypropylene
Applied Fluid   ชนิดของเหลวที่ใช้งาน Non-flammable, Non-explosive and Non-aggressive liquid
Max. Submersion Depth  ระดับการจุ่มลึกสุด 10 M (Clean Water)
  ประโยชน์การใช้งาน        
  1) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ เพื่อป้อนกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยปราศจากน้ำ (กันน้ำแห้ง)      
  ลักษณะการทำงาน        
  สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊มน้ำในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้  และจะสั่งการให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำ  
  ได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้          
  2) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ เพื่อป้อนกันน้ำล้นถังและสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานก่อนน้ำจะหมด      
  ลักษณะการทำงาน        
  สวิตช์ลูกลอยจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้  จากนั้น  ขณะที่ระดับน้ำได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้ (น้ำเต็ม)    
  สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊ม          
  3) การใช้สวิตช์ลูกลอยควบคุม เพื่อป้อนกันน้ำล้นถังที่จ่ายเข้าและป้องกันน้ำแห้งในแหล่งน้ำดูดของปั๊ม โดยใช้สวิตช์ลูกลอยพร้อมกัน 2 ชุด
  ลักษณะการทำงาน        
  สวิตช์ลูกลอยตัวที่ 1  จะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานในขณะที่ระดับน้ำในถังลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้  จากนั้น        
  ขณะที่ระดับน้ำได้เพิ่มสูงถึงจุดที่ตั้งไว้ (น้ำเต็ม)  สวิตช์ลูกลอยจะตัดวงจรการทำงานของปั๊ม        
  สวิตช์ลูกลอยตัวที่ 2  จะตัดวงจรการทำงานของปั๊มขณะที่ระดับน้ำในแหล่งน้ำดูดลดลงถึงจุดที่ตั้งไว้       
  ป้องกันไม่ให้ปั๊มทำงานโดยปราศจากน้ำ        
หมายเหตุ ในกรณีปั๊มน้ำที่มีกำลังแรงม้าเกินกว่า 1.1 KW หรือ 1.5 แรงม้า  หรือปั๊มที่เป็นไฟ 3 เฟส(380V)    ห้ามต่อไฟของปั๊มผ่านโดยตรงกับ
      สวิตช์ลูกลอย  ควรนำสายไฟของสวิตช์ลูกลอยต่อเข้าควบคุมการทำงานของคอยล์ไฟของสวิตช์แมคเนติก  โดยที่สวิตช์แมคเนติก
      จะแบกรับกระแสไฟของปั๊ม