จำหน่ายอุปกรณ์คาร์แคร์

                                      เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ HYDRA
 

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับที่ใช้น้ำเป็นที่เก็บกักฝุ่นสามารถกำจัดฝุ่นขนาดเล็กและไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศ