จำหน่ายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HyperL

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HyperLสาย ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HyperL

**เครื่องฉีดน้ำ้แรงดันน้ำสูงสุด 200 บาร์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 140 องศา เหมาะกับงานอุตสาหกรรมอาหาร งานเวชภัณฑ์
   ที่ต้องการความสะอาดมากพิเศษ