**เครื่องฉีดน้ำ้แรงดันน้ำสูงสุด 150 บาร์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 90 องศา เหมาะกับงานอุตสาหกรรมอาหาร งานเวชภัณฑ์
   ที่ต้องการความสะอาดมากพิเศษ