เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง RIO

**เครื่องฉีดน้ำ้แรงดันน้ำสูงสุด 145 บาร์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 90 องศา เหมาะกับงานอุตสาหกรรมอาหาร งานเวชภัณฑ์
   ที่ต้องการความสะอาดมากพิเศษ