ปั๊มแสตนเลสอุตสาหกรรม ทนน้ำเดือด 110 oC

 

 

 

   

          ปั๊มแสตนเลสอุตสาหกรรม ทนน้ำเดือด 110 oC SW-61S,SW-121S,SW251S

16-Point Star: ทนน้ำเดือดถึง 110 oC

 

คุณภาพวัสดุที่เลือกใช้
Durable Temp. Limit Plastic Part 120oC
Rubber Part 120oC
Paint 125oC
Pump Parts Shell Stainless Steel(AISI 316)
Impeller Stainless Steel(AISI 316)
Shaft Stainless Steel(AISI 316)
Insulation H Class(180oC)
Protection IP 55
Liquid Temperature +10 to +110oC
Applicable Liquid PH 5-9, Salty (Sea) Water

 

ประโยชน์การใช้งานของปั๊มแสตนเลสอุตสาหกรรม ทนน้ำเดือด 110 oC
ใช้ในการสูบจ่ายน้ำที่มีอุณหภูมิถึงจุดเดือดกว่า 110oC ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมอาหาร บอยเลอร์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ การย้อม อีกทั้งสามารถใช้กับน้ำเค็มและเคมีเจือจางได้

                                     ปั๊มหอยโข่งแสตนเลสอุตสาหกรรม ทนน้ำเดือด
                                                        SPECIFICATIONS

 
Model Connection Output Voltage Revolution Suction Max. Head Max. Capacity Rated Weight
รุ่น ขนาดท่อ กำลัง ไฟ ความเร็วรอบ แรงดูด ส่งสูงสูงสุด ปริมาณน้ำสูงสุด ส่งสูง ปริมาณน้ำ น้ำหนัก
  (Inch) (HP) (W) (Volt) (RPM) (M) (M) (L/Min.) (M) (L/Min.) (kg)
SW-61S 1-1/4"x1" 1/2 375 200-240V 2850 7 18 120 9 95 12
SW-61ST 380V
SW-121S 1 750 200-240V 7 32 150 23 90 15
SW-121ST 380V
SW-251S 1-1/2"x1-1/4" 2.5 1900 200-240V 7 34 290 25 190 21
SW-251ST 380V