เครื่องฉีดพ่นเอนกประสงค์ UP-906

เครื่องฉีดพ่นเอนกประสงค์
Utility Pressure Sprayer

 
เครื่องฉีดพ่นเอนกประสงค์  UP-906 อาวานา ARWANA