เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER


เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER

 

     เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER 1    เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER 2  เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER 3    เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER 4  เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER 5

       HB-129       HB-229       HB-329(T)    B-429(T), 529T, 629T    HB-829T

 

                 เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER                   เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER

เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER

เครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER

 

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER
-ระบบมอเตอร์ TEFC ตลับลูกปืน NTN/JAPAN
-ระบบกันน้ำ(Protection) ระดับ IP54 และระดับฉนวน (insulation) F class
-มีเครื่องกรองเสียงในตัว
-แทนเครื่องออกแบบดูดซับแรงสะเทือน
-ออกแบบระบายความร้อนให้ลูกปืนใบพัดอย่างได้ผล ทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER
ใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ กระดาษ การพิมพ์ หลอมโลหะ ซักรีด บรรจุภัณฑ์ อิเล็คโทรนิค การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องเย็น ลำเลียง ฯลฯ

ประโยชน์การใช้งานของเครื่องดูดพ่นอากาศ
Discharge การพ่น
 
Refuse burning เครื่องเป่าปล่องควัน Providing fine cooling sprays การหล่อเย็น
Automatic loading  เครื่องบรรจุภัณฑ์ Aerating sewage การบำบัดน้ำเสีย  
Drying conveying เครื่องเป่าแห้ง   Chip removing การกำจัดเศษ  
Pneumatic conveying  การเคลื่อนย้ายที่ใช้แรงลม Atomizing fuels การพ่นเชื้อเพลิงให้เป็นฝอย
Air cushioning เครื่องรองรับน้ำหนัก Controlling marine ice เครื่องป้องกันเป็นน้ำแข็ง
Agitating liquids เครื่องกวนของเหลว        

Suction การดูด
ของเครื่องดูดพ่นอากาศ RING BLOWER
 
Automatic bottling การบรรจุขวด   Textile woof holding เครื่องทอผ้า  
Pneumatic conveying  การเคลื่อนย้ายที่ใช้แรงลม Scrap collecting เครื่องดูดขี้ด้าย  
Vacuum holding การใช้สูญญากาศในการดูดจับ Paper transporting การเคลื่อนย้ายกระดาษ
Steam collecting in pressing การเก็บไอน้ำของซักรีด Lint removing เครื่องดูดขี้เลื่อย  
Sausage casing stripping เครื่องปอกเปลือกไส้กรอก        

 

 
Model Output Connection Voltage Revolution Max. Capacity Pressure Noise Level Weight
รุ่น กำลัง ขนาดท่อ ไฟ ความเร็วรอบ ปริมาณลมสูงสุด แรงดูด แรงดัน ระดับเสียง น้ำหนัก
  (HP) (Inch)   (RPM) (M3/Min.) (mmAq) (mmAq) (dB) (Kg)
HB-129 1/4 1"x1" 220V/ 50Hz 2850 0.8 500 500 52 6.5
HB-229 1/2 1-1/4"x1-1/4" 1.3 1050 1100 58 12
HB-329 1 1-1/2"x1-1/2" 2.4 1400 1450 63 16
HB-329T 380V / 50Hz 2.4 1400 1400 63 16
HB-429 2 2"x2" 220V/ 50Hz 3.4 1600 1600 70 26
HB-429T 380V / 50Hz 3.4 2000 2100 70 26
HB-529T 3 5.1 2200 2100 72 36.5
HB-629T 5 5.1 2600 2800 72 38
HB-829T 10 2-1/2"x2-1/2" 8.8 3100 4450 71 82
หมายเหตุ 1000 mmAq = 1.42 PSI = 0.1 kg/cm2 (แรงดัน 1000 mmAq เท่ากันแรงส่งสูงน้ำ 1 เมตร โดยประมาณ)

เครื่องดูดพ่นอากาศ Ring Blower ARWANA รุ่น HB-329

เครื่องดูดพ่นอากาศ Ring Blower ARWANA  HB-329

เครื่องดูดพ่นอากาศ Ring Blower  รุ่น HB-329