ปั๊มจุ่มไฟฟ้าอัจฉริยะ INTEL-120

   เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
High Pressure Water Pump